• » Bình tay BMC 16L AlPHA

  • Thông số kỹ thuật:
    • Dung tích : 16L
    • Áp lực phun: 40 psi
    • Pitong loại to