• » Bình tay BMC 18L

  • Thông số kỹ thuật:
    • Dung tích : 18L
    • Áp lực phun: 40 psi
    • Pitong loại to