Tầm nhìn :

Là thương hiệu có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

  • Chúng tôi có tham vọng trở thành thương hiệu nổi bật của người Việt Nam có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Là một trong những thương hiệu nổi bật của Việt nam – nhắc đến Việt Nam là nhắc đến BMC – nhắc đến BMC là nhắc đến Việt Nam

 

Sứ mệnh :

Sáng tạo ra những sản phẩm mang lại giá trị cống hiến cho khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp.

  • Chúng tôi luôn tâm niệm: chúng tôi không những tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt và cam kết theo những gì chúng tôi đã đưa ra mà chúng tôi không ngừng đổi mới sáng tạo để tạo ra những giá trị vượt trội nhằm mang lại cho khách hàng các giá trị khác biệt hơn cả mong đợi khi mua và sử dụng sản phẩm của chúng tôi.