Tiếng Việt | English
Phân bón BMC Việt Nam
Hoạt động
Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kỹ thuật
Yahoo Messenger Icons

Phòng Kinh doanh
Yahoo Messenger Icons

Gửi mail liên hệ
» Tin tức

BMC tham gia hội chợ tại New Delhi, Ấn Độ

BMC đã có cơ hội tham gia hội chợ EIMA Agrimach 2015 tại New Delhi, Ấn Độ. Đây là hội chợ máy móc, công cụ, dụng cụ nông nghiệp quốc tế... Chi tiết

VTV2: Bình bơm thế hệ mới cho khu vực Tây Nguyên

Bạn nhà nông VTV2 Bình bơm thế hệ mới cho khu vực Tây Nguyên Sản phẩm bình phun động cơ điện có nhãn hiệu BMC tiết kiệm năng lượng, thời gian và sức lực cho người sử dụng. Chi tiết

Bạn nhà nông VTV2: Bình bơm thế hệ mới

Bạn nhà nông VTV2 Bình bơm thế hệ mới Sản phẩm bình phun động cơ điện có nhãn hiệu BMC tiết kiệm năng lượng, thời gian và sức lực cho người sử dụng. Chi tiết

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm ngẩu nhiên