Tiếng Việt | English
Phân bón BMC Việt Nam
Hoạt động
Gửi mail liên hệ

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM NỮ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nghiên cứu công thức pha chế thuốc bảo vệ thực vật. - Cải tiến công thức và xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm. - Lập quy trình pha chế sản phẩm. … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM NAM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra phân tích hàm lượng, các chỉ tiêu hóa lý cho nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm,… - Tiến hành thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, đồng ruộng - Giám sát … Chi tiết

TUYỂN DỤNG QUẢN LÍ SẢN XUẤT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập kế hoạch sản xuất. Kiểm tra – giám sát tiến độ SX. - Chịu trách nhiệm về năng suất, chất lượng sản phẩm, Ghi nhận lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất và … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỐNG KÊ SẢN XUẤT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra, kiểm soát số liệu nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm nhập- xuất- tồn - Tính toán hao hụt hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng.s - Đối chiếu định kỳ số … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHA CHẾ THUỐC BVTV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Giám sát – kiểm soát chất lượng sản phẩm,… - Thực hiện và giám sát các hoạt động pha chế theo công thức - Tham gia thực hiện và giám sát quản lý thực hiện … Chi tiết

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm ngẩu nhiên