Thành phần:
Bensulfuron……………. 0.25g/kg
Pretilachior…………… 1.75/kg

Phụ gia:
NPK + Humic Acid ………. 257g/kg
Chất hữu cơ, Chất khác….. 741g/kg

 

 

 

 

 

 

Công dụng: Trừ cỏ hậu nảy mầm sớm , tốt lúa, cải tạo đất.
Thời gian sử dụng: 4 – 10 ngày sau sạ.
Liều lượng sử dụng: 15 – 18 kg/công 1000m2 hay 150 -180 kg/ha.

Đặc điểm – lợi ích Droper 2GR :

- Droper 2GR dạng viên là sản phẩm mới của Cty BMC , được kết hợp giữa phân hữa cơ,phân vô cơ và 2 hoạt chất trừ cỏ.
- Droper 2GR an toàn , tiện lợi dễ sử dụng, dùng thay cho cữ phân thúc lần 1 và trừ sách cỏ đầu vụ.
- Droper 2GR chưa đầy đủ NPK + TE cho cây trồng , hữa cơ, acid humic giúp cải thiện chất lượng đất và nâng cao hiệu suất hấp thụ phẩn bón của rễ.

cơ chế trừ cỏ của Droper 2GR:

- Hấp thu qua lá và chồi mâm làm cỏ héo chết trong vòng 3-5 ngày sau xử lý.
- Lưu tồn trên đất mặt ( đến 20 ngày) kéo dài hiệu quả diệt mầm cỏ mọc về sau nhất là đuôi phụng, lồng vực ( cỏ gạo) , cháo chác

- lợi ích cộng thêm : sử dụng Droper 2GR qua nhiều vụ giúp cải tạo đất , tăng độ tơi xốp , tăng hàm lượng khoáng dễ tiêu,…

Hướng dẩn sử dụng:

Cây trồng Đối tượng Liều lượng cách dùng
Lúa sạ Cỏ các loại 150 – 180kg/ha
15 – 18kg/1000m2
Rải thuốc sau sạ 4 – 10 ngày.

Lưu ý:

- ruộng phải có nước từ 2-5 cm , giữ nước trong ruộng càng lâu càng tốt, tối thiểu 5-7 ngày sau khi rải Droper 2GR. Không sử dụng Droper 2GR cho ruộng thả cá, tôm, ruộng không có nước , nhiệt độ dưới 15*c

Hình ảnh nhận diệnmột số cây trồng đã sử dụng Droper 2GR: