Lịch sử Công ty:

2002 - BMC Vĩnh Phúc được thành lập
2002-2005 - Hoạt động thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp (thuốc BVTV).
2006 - Đầu tư xây dựng nhà máy tại khu KT – XH Đại Đồng – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc.
2007-2009 - Đầu tư mở rộng thị trường, tăng thị phần, phát triển thương hiệu BMC
2010 - Nhà máy BMC phía Bắc  hoạt động lắp ráp máy nông nghiệp   (bình phun động cơ điện).
- Áp dụng 5S và Kaizen vào nhà máy BMC phía Bắc.
- Đầu tư xây dựng nhà máy BMC phía Nam chuyên gia công sang chai đóng gói thuốc BVTV và phân bón, tại khu công nghiệp Đức Hoà I, H. Đức Hoà, T. Long An.
2011 - BMC phía Bắc áp dụng sản xuất theo phương thức Nhật Bản
- Nhà máy BMC phía Nam đi vào hoạt động
2012-2013 - BMC Phía bắc được chuyên gia Jica Nhật Bản tư vấn tại hiện trường về 5S, Kaizen,sản xuất theo phương thức Nhật Bản
2013 - Cải tổ, đổi mới BMC phía Nam
2014 - Triển khai xây dựng chiến lược kinh doanh, áp dụng quản trị doanh nghiệp trên thẻ bảng điểm cân bằng (BSC-KPI)
2015 - Áp dụng ISO 9001-2008