Hoạt chất:
Emamectin benzoate…50g/kg (5WG)
Emamectin benzoate…50g/l (5EC)

Hãng sản xuất:
ACE Bioscience Pte, Ltd-Singapore

 

 

 

 

 

 

Ðặc tính:

- Tác động tiếp xúc và vị độc,Kajio có nguồn gốc thiên nhiên.

Ưu điểm:

- Kajio 5WG,5EC là thuốc trừ sâu thế hệ mới có nguồn gốc thiên nhiên , diệt trừ hửu hiệu nhiều loại sâu đã kháng các nhóm thuốc khác.
- Kajio 5WG,5EC thân thiện môi trường , phù hợp với chương trình rau an toàn.

Công dụng:

- Kajio 5WG,5EC chuyên trừ sâu cuốn lá , sâu đục thân, nhện gié hại lúa, sâu tơ , sâu xanh.

Hướng dẩn sử dụng:

Cây trồng Sâu Hại Liều lượng EC Liều lượng WG
Lúa Sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié. Pha 8ml/ bình 16 lít, phun 3 bình cho 1.000m2,
Pha 13ml/bình 25 lít,phun 2 bình cho 1.000m2
0.2 lít/ha đổi với sâu xanh, bắp cải lượng thuốc 120-200g/ha.
pha 8g cho bình 16 lít phun cho 360m2, Phun 3-4 bình cho 1 công(1.000m2)
Cải bắp Sâu tơ, sâu xanh, bướm trắng 0.2 lít/ha. pha 10ml/bình 16 lít , phun 3-4 bình/1.000m2 . Phun khi sâu non mới xuất hiện.

Lưu ý:

- Thời gian cách ly: 7 ngày.
- Lượng nước phun: 400 lít/ha.

Hình ảnh một số sâu,nhện chính hại cây trồng: