CÔNG TY CỔ PHẨN BMC VIỆT NAM

- Trụ sở: Lô MB1-2, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An.

- Điện thoại: 02723.777.861 – Fax: (0272) 3778062

- Email: bmchcm@yahoo.com.vn

- Website: www.bmcgroup.com.vn
- Website: www.vietnamsprayer.com.vn
- Website: www.vietnamsprayer.vn

Bộ phận CSKH và Phát triển thị trường:

– Máy bàn:     02723 777 614

        – 0272 3777 615

        – 0272 3777 621

        – 0272 3777 631

        – 0272 3777 645

        – 0272 3777 534

        – 0272 3777 536

        – 0272 3778 061

        – 0272 3775 063

        – 0272 3775 064

        – 0272 3777 862

        – 0272 3778 261

   

- Di động:  0123 4888 539
   

- Số fax:   02723 778 062

Bộ phận vật tư

- Máy bàn: 02723 779 162

Bộ phận hành chính nhân sự

- Máy bàn: 02723 777 861

Bộ phận kế toán

- Máy bàn: 02723.777.860

 
 

Gửi Thông tin Liên Hệ

Tên bạn:

Địa chỉ email:

Tiêu đề:

Nội Dung:

Mã xác nhận:
captcha

.