Công dụng:

- Trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm sớm

Đặc điểm – lợi ích One-Tri 3.2GR:

- One-Tri 3.2GR dạng viên là sản phẩm mới của công ty BMC, được kết hợp giữa 2 hoạt chất thuốc trừ cỏ, cùng phụ gia bao gồm: NPK (16-0.2-3) , Humic acid 2.5%, hữu cơ 30%.

- One-Tri 3.2GR an toàn , tiện lợi, dễ sử dụng, dùng thay cho cữ phân thúc lần 1 và trừ sạch cỏ đầu vụ.

- Hấp thu qua lá và chồi mầm làm cỏ héo chết trong 5-7 ngày sau xử lý.

-Lưu tồn trên mặt ruộng đến 20 ngày , kéo dài hiệu quả diệt màm cỏ mọc về sau nhất là cỏ đuôi phụng, lồng vực (cỏ gạo), cháo chác…

Hướng dẩn sử dụng:

Cây trồng Đối tượng Liều lượng cách dùng
Lúa cấy Cỏ các loại 190 – 240kg/ha
7 – 8kg/sào 360m2
Rải thuốc sau cấy 5 -7 ngày.

Lưu ý:

- ruộng phải có nước từ 2-5 cm , giữ nước trong ruộng càng lâu càng tốt, tối thiểu 5-7 ngày sau khi rải One-Tri 3.2GR. Không sử dụng One-Tri 3.2GR cho ruộng thả cá, tôm… ruộng không có nước , nhiệt độ dưới 15*c

Hình ảnh các loại cỏ One-Tri 3.2GR có thể diệt trừ: