Hoạt chất:
Niclosamide ………….. ..700g/kg

Ủy quyền đăng ký:
ACE Bioscience Pte., Ltd-Singapore

 

 

 

 

 

 

Ðặc tính:

- Làm ức chế men hô hấp và trao đổi chất trong cơ thể ốc.

Ưu điểm:

- Oosaka 700WP thuốc trị Ốc bưu vàng có tác động tiếp xúc, vị độc và lan tỏa
nhanh trong môi trường nước, diệt hầu hết các loài Ốc, ngay cả ốc to và ốc nhỏ.

- Oosaka 700WP hiệu quả diệt Ốc nhanh và cao giúp giảm thiệt hại ngay từ đầu.

Công dụng:

-Trừ ốc bưu vàng hại lúa.

Hướng dẩn sử dụng:

Cây trồng Dịch hại liều lượng
Lúa Ốc bưu vàng Lựơng thuôc: 250~300g/ha

Pha 35g/2 bình 16 líl phun

cho 1 công (l.0O0mI)

Pha 12g/ bình 12 lít phun cho 360ml

 

 

 

 

 

 

- Thời gian cách ly: Không xác định.
- Thởi điểm sử dụng: Phun thuốc trước khi làm đất để gieo sạ 1-3 ngày hoặc ngay
sau khi cho nước vào ruộng lần đầu tiên Ở 5-7 ngày sau sạ, Mực nước trên ruộng
khi phun thuốc từ 3-5cm. Phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát khí óc hoạt
động mạnh.

Lưu ý: Không phun thuốc khi ruộng vừa sạ. ở vùng nước phèn, mặn nên tăng liều
sử dụng.

 

Hình ảnh:


Trứng Ốc bưu vàng

Ốc bưu vàng trưởng thành

Hình ảnh ốc bưu bàng chết sau khi dùng thuốc diệt ốc