Hoạt chất:
Pymetrozine………….. 500g/kg (50WP)

Hãng sản xuất:
Biocrop Pte.,Ltd-singapore

 

 

 

 

 

 

Ðặc tính:

- Kiểm soát sự tăng trưởng của côn trùng, tiêu diệt sự phát sinh phôi,gây ức chế sinh sản, ức chế sợ thay đổi hình dáng.
- Thuốc có tác dụng nội hấp, làm ngưng hoạt động của bộ thiêu hóa.

Ưu điểm:

- Ngăn chặn sự cắn phá của côn trùng.
- Ức chế hệ tiêu hóa, rầy ngừng gây hại ngay lập tức.

Công dụng:

- Thuốc đặc tri rầy nâu hại lúa, lưu dẫn mạnh , thấm sâu nhanh, rất hiệu quả diệt rầy đã kháng thuốc khác, hiệu quả kéo dài đến 4 tuần sau khi phun.
- trừ được bọ trĩ, rầy lưng trắng.

Hướng dẩn sử dụng:

Cây trồng Dịch Hại Liều lượng
Lúa Rầy nâu, Rầy lưng trắng Bọ phấn 0.4-0.5kg/ha, pha 12-15g/ bình 16 lít. Phun 2 bình cho 1 công (1000m2)
Chè Rầy xanh
Xoài Rầy bông Pha 15g /bình 16 lít . Phun ướt đầu cây trồng.

Lưu ý:

- Phun khi rầy non mới nở, tuổi còn nhỏ.
- An toàn vời môi trường và thiên địch, Phù hợp với chương trình quản lý rầy nâu.

Hình ảnh một số sâu nhện chính hại cây trồng: