Công ty cổ phần BMC Vĩnh Phúc

- Trụ sở: Cụm KTXH xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: (0211) 379 3366  -  Fax: (0211) 379 3367

- Email: nv.nhansu1@bmcgroup.com.vn
- Email: nv.nhansu2@bmcgroup.com.vn

- Website: www.bmcgroup.com.vn
- Website: www.vietnamsprayer.com.vn
- Website: www.vietnamsprayer.vn

Bộ phận CSKH:

- Máy bàn: 0211 3779 995

- Di động: 0915 687 386

Bộ phận vật tư:

- Máy bàn: 0211 3779 965

Bộ phận HCNS:

- Máy bàn: 0211 3779 985