Tiếng Việt | English
Phân bón BMC Việt Nam
Hoạt động
Gửi mail liên hệ
» Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

- Tư vấn bán hàng qua điện thoại (lấy đơn hàng và giải đáp thắc mắc cho khách hàng); - Theo dõi đơn hàng; Điều phối xe giao hàng; - Theo dõi công nợ bán hàng và nhắc nợ đối với khách hàng; - Lập các báo cáo bán hàng; - Thực hiện các công việc Lãnh đạo giao. Chi tiết

TUYỂN DỤNG : TRƯỞNG VÙNG KINH DOANH THUỐC BVTV MIỀN ĐÔNG

- Quản lý bán hàng khu vực miền Đông: Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai - Vũng Tàu; - Tuyển dụng và Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh khu vực miền Đông. - Phát triển hệ thống bán hàng trong khu vực - Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch doanh số cho toàn khu vực ... Chi tiết

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT

- Lập kế hoạch sản xuất. Kiểm tra - giám sát tiến độ SX. - Kiểm tra và đánh giá kết quả KPI hàng tháng. Cải tiến tăng năng suất lao động. - Kiểm tra và đôn đốc thực hiện định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc. - Thực hiện đào tạo nhân viên về 5S, kaizen, quy trình sản xuất, quản lý tồn kho ... Chi tiết

Nhân viên Kinh doanh thuốc BVTV

Bán hàng: mặt hàng thuốc BVTV, phân bón; - Chăm sóc khách hàng; - Tìm kiếm đại lý mới; - Đối chiếu công nợ với khách hàng; - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.. Chi tiết

Nhân viên mua hàng

Phụ trách mua hàng trong nước: nguyên liệu (hóa chất), vật tư (bao bì, thùng hộp, chai lọ, nhãn, màng – gói …), công cụ dụng cụ khác. Đáp ứng nhu cầu sản xuất kịp thời - Lập kế hoạch mua hàng, liên hệ NCC đàm phán đơn hàng, tìm kiếm vận chuyển …. - Các công việc nghiệp vụ khác - Thực hiện các công việc Lãnh đạo giao. Chi tiết

Nhân viên phát triển thị trường

Đánh giá khách hàng, mở hệ thống phân phối. - Thực hiện chương trình xúc tiến bán hàng, marketing .... - Chăm sóc khách hàng. - Khảo sát thị trường theo chiến lược kinh doanh của Ban lãnh đạo. - Đi công tác theo yêu cầu của BLĐ : khu vực công tác từ Quảng Trị -> Cà Mau và Tây Nguyên. Thời gian và địa bàn công tác sẽ được chỉ định từ BGĐ. Chi tiết

Nhân viên kế toán

Nghiệp vụ của nhân viên kế toán kho: nhập - xuất – tồn; tính giá thành, theo dõi công nợ phải trả. - Nghiệp vụ của nhân viên kế toán bán hàng/công nợ phải thu/ thu chi nội bộ. - Am hiểu luật Kế toán, luật Thuế Việt Nam. - Giỏi Excel, biết sử dụng phần mềm kế toán. Chi tiết

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm ngẩu nhiên