Tiếng Việt | English
Phân bón BMC Việt Nam
Hoạt động
Gửi mail liên hệ
» Các vị trí tuyển dụng hiện thời

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM NỮ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Nghiên cứu công thức pha chế thuốc bảo vệ thực vật. - Cải tiến công thức và xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm. - Lập quy trình pha chế sản phẩm. … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM NAM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra phân tích hàm lượng, các chỉ tiêu hóa lý cho nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm,… - Tiến hành thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, đồng ruộng - Giám sát … Chi tiết

TUYỂN DỤNG QUẢN LÍ SẢN XUẤT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Lập kế hoạch sản xuất. Kiểm tra – giám sát tiến độ SX. - Chịu trách nhiệm về năng suất, chất lượng sản phẩm, Ghi nhận lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất và … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỐNG KÊ SẢN XUẤT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra, kiểm soát số liệu nguyên liệu, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm nhập- xuất- tồn - Tính toán hao hụt hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng.s - Đối chiếu định kỳ số … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHA CHẾ THUỐC BVTV

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Giám sát – kiểm soát chất lượng sản phẩm,… - Thực hiện và giám sát các hoạt động pha chế theo công thức - Tham gia thực hiện và giám sát quản lý thực hiện … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy móc trong công ty. - Vận hành máy móc, thiết bị trong công ty - Tham gia thực hiện và giám sát quản lý thực hiện 5S … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC -  Nghiệp vụ: Hạch toán thu – chi nội bộ - Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả - Theo dõi thanh toán nhà cung cấp trong nước và ngoài nước. - Lưu … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra đối chiếu số liệu - Thu thập, xử lý các số liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế phát sinh của doanh nghiệp như: hoá đơn, phiếu thu, chi, … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Bán hàng: mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật, linh kiện, máy móc nông nghiệp. - Tìm kiếm khách hàng mới; mở rộng thị trường bán hàng. - Thực hiện các hoạt động quảng bá, … Chi tiết

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm ngẩu nhiên