Tiếng Việt | English
Phân bón BMC Việt Nam
Hoạt động
Gửi mail liên hệ
» Các vị trí tuyển dụng hiện thời

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG HOA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng từ các phòng ban hoặc ban lãnh đạo. - Tìm nhà cung cấp và lập bảng so sánh giá giữa các nhà cung cấp để trình Ban lãnh … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THU MUA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp nhận các yêu cầu mua vật tư từ các bộ phận. - Tìm nhà cung cấp và lập bảng so sánh giá giữa các nhà cung cấp để trình Ban lãnh đạo Công ty. … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp nhận yêu cầu thiết kế từ phòng bán hàng hoặc bộ phận vật tư - Thiết kế theo mẫu yêu cầu - Kiểm tra thông tin trên nhãn thiết kế - Rà soát, đối … Chi tiết

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra, kiểm soát, khắc phục sự cố hệ thống mạng công ty, điện thoại - Khắc phục các vấn đề lỗi phần cứng máy tính làm việc của nhân viên - Theo dõi, gia … Chi tiết

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Đăng tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu từ các bộ phận; - Duy trì các nội quy, quy định - Lập các quyết định, công văn, thông báo,…theo yêu cầu của cấp … Chi tiết

Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm ngẩu nhiên