Giá trị khách hàng:

 • Trách nhiệm của chúng tôi là làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi.
  Để thỏa mãn nhu cầu trên, tất cả những gì chúng tôi làm đều hướng tới chất lượng cao.
  Chúng tôi đổi mới và cải tiến không ngừng đáp ứng nhu cầu của thị trường và thời đại với giá hợp lý.
  Đơn đặt hàng luôn được phục vụ chính xác và đúng thời điểm.
  Các nhà cung cấp và phân phối của chúng tôi luôn có cơ hội hưởng lợi thỏa đáng.

Giá trị con người BMC:

 • Luôn được phát triển để nâng tầm bản thân và tổ chức.
  Sáng tạo, đổi mới luôn được phát triển và thực hiện.
  Chúng tôi luôn vì lợi ích của khách hàng, bản thân, tổ chức và xã hội.
  Chúng tôi không phân biệt nam hay nữ, trong hay ngoài đều đươc tôn trọng và đối xử công bằng cũng như ghi nhận những cống hiến của họ.
  Họ luôn cảm thấy an toàn trong làm việc.
  Thu nhập phải công bằng và hợp lý.
  Điều kiện làm việc luôn/5S (sạch sẽ, ngăn nắp và an toàn).
  Chúng tôi luôn nhớ đầu tư phát triển thế hệ.
  Nhân viên luôn được tự do kiến nghị và than phiền.
  Phải có cơ hội công bằng về tuyển dụng.
  Phát triển và hoàn thiện cho những người có khả năng.
  Chúng tôi phải đào tạo ra những người quản lý tài năng.
  Và hành động của họ phải công bằng và cao đẹp.
  Luôn biết ơn những gì đã nhận.

Lợi ích cổ đông:

 • Kinh doanh phải đem lại lợi nhuận bền vững và thỏa đáng
  Chúng tôi luôn thử sức với tư tưởng duy tân.
  Các nghiên cứu luôn được đầu tư, sáng tạo luôn được phát triển và áp dụng.
  Chúng tôi luôn ghi nhớ và phòng tránh những sai lầm phải trả giá.
  Sản phẩm mới luôn được đưa ra.
  Chúng tôi luôn có dự trữ dành cho lúc khó khăn.
  Kinh doanh mà không tạo ra lợi nhuận là có tội với bản thân, tổ chức và xã hội.

Lợi ích xã hội:

 • Chúng tôi có trách nhiệm với xã hội nơi mà chúng tôi đang sống và làm việc, cũng như đối với cả thế giới này.
  Chúng tôi phải là những công dân tốt, ủng hộ những việc làm tốt và từ thiện cũng như đóng thuế hợp lý.
  Chúng tôi luôn mong muốn việc hoàn thiện xã hội, giáo dục, y tế được tốt hơn.
  Chúng tôi phải bảo quản tốt những tài sản mà chúng tôi được đặc quyền sử dụng, bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý.