Hoạt chất:
Glyphosate ipa………….. 480g/l

Hãng sản xuất:
Kenso Corporation (M) Sdn. Bhd – Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

Công dụng:

- KEN – UP 480SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, hậu nảy mầm và lưu dẫn.

- KEN – UP 480SL diệt trừ được nhiều loại như : cỏ tranh, cỏ mai dương, cỏ mắc cở , cỏ cú …

Hướng dẩn sử dụng:

Cây trồng Cỏ hại Liều lượng
Cây có múi, cao su Cỏ tranh 6 lít/ha , lượng nước 1100 lít/ha
Cỏ hàng năm, cỏ lâu năm 1 – 1.5 lít /ha, lượng nước 450 lít/ha

Lưu ý:

- Phun khi cỏ xanh tốt chưa ra hoa, phun trước khi mưa tối thiểu 4 giờ.

- Không phun thuốc vào phần có màu xanh của cây trồng, không dùng nước đục để pha thuốc .